AMPA Els Pins Castelldefels

Av. de la Habana Vieja, 12

08860 Castelldefels

Tel. 93 665 46 56

info@ampaelspins.com

     segueix-nos a.

ESCOLA DE MÚSICA ELS PINS

L'Escola de Música Els pins disposa d'un banc d'instruments adquirir amb la subvenció de l’Ajuntament de Castelldefels

BENVINGUTS A L'ESCOLA DE MÚSICA ELS PINS

Full de matrícula 2020-21 - Escola de Música Els Pins (Català)
Full de matrícula EM 2020-2021 CAT.docx
Documento Microsoft Word [45.9 KB]

L'objectiu principal d'aquest projecte no és cap altre que fomentar la música com a manifestació cultural a la ciutat de Castelldefels. Aquesta escola neix emmarcada en un projecte cultural ampli, adreçat a tota la ciutadania, i que té com a objectiu paral·lel articular una oferta global i diversa de formació, creació i pràctica artístiques. L'escola de Música de Castelldefels posa la música la servei de tota la comunitat, i amplia les possibilitats dels ciutadans d'utilitzar-la com a mecanisme d'expressió individual i col·lectiva.

L'equilibri entre formació / creació / práctica és un dels trets distintius d'aquest projecte que també es caracteritza per:

  1. Tenir una oferta diversa per a un alumnat divers: possibilitat d'escollir entre diferents itineraris musicals i tallers, en funció dels interessos individuals (tant per a alumnes amb vocació de músics com per als que no faran de la música la seva futura dedicació professional).
  2. Disposar d'una oferta formativa adaptada a diferents franges d'edat (infants, adolescents, joves i adults).
  3. Donar cabuda a totes les manifestacions i estils musicals (clàssica, pop, rock, jazz, tradicional, etc.) amb atenció especial a les demandes dels seus usuaris.
  4. Participar amb la comunitat educativa realitzant projectes conjunts i compromentre's a dinamitzar la vida musical local.
  5. Donar l'oportunitat a tota la ciutadania de participar en aquest projecte, i apostar perquè ningú no en quedi discriminat.

La qualitat a l'Escola de Música de Castelldefels es garanteix amb la flexibilitat en la resposta a les necessitats dels alumnes, l'aposta per l'ensenyament de continguts musicals i la coordinació entre el professorat i els alumnes, que són els que han de fer créixer aquest projecte.

 

HORARI D'ATENCIÓ: Dijous de 16:30h a 18:00h

CONTACTE: escolademusica@escolaelspins.cat

ESCOLA DE MUSICA ELS PINS

Document de benvinguda 2019-2020 - Escola de Música Els Pins
19-20 Document Benvinguda EM.pdf
Documento Adobe Acrobat [461.9 KB]